Velkommen til Prinsesseparken

Vi er en integreret daginstitution i Karlslunde med plads til 35 dejlige vuggestuebørn og 60 skønne børnehaveunger.

Om os

Hvem er vi

Prinsesseparken er en familieorienteret institution, der sætter tryghed, nærhed og udvikling først. Vi skaber de bedste rammer for børnenes udvikling i samarbejde med forældrene – det er derfor, vi kalder os en familieorienteret institution.

Værdier & pædagogisk praksis

Et trygt og udviklende børneliv

Vores pædagogiske praksis bygger på følgende overordnede værdier, som danner ramme for både børnenes, forældrenes og vores dagligdag.

Anerkendelse

Anerkendelse af børn, forældre, kolleger og øvrige samarbejdspartnere er grundstenen i vores pædagogiske praksis. Børn, forældre og kolleger skal alle føle sig set, hørt og forstået og dermed opleve sig selv som ligeværdige.

Faglighed

Vi er bevidste om forskellen på privat, professionel og personlig, og baserer alle vores professionelle beslutninger på et fagligt grundlag.

Fællesskab

Vi tager afsæt i den enkeltes kompetencer i udviklingen af vores fælles pædagogiske praksis. Dette baserer vi på et trygt og nysgerrigt samarbejde i en engageret og ambitiøs personalegruppe.

Pædagogik i hverdagens struktur

Vi skaber en genkendelig rytme for børnene

Dagen er opbygget i en struktur, som skaber en genkendelig rytme for børnene. Den er synliggjort på ophængte plancher i institutionen. Dagligdagens struktur og indhold tager afsæt i vores:

Rutinepædagogik

Som blandt andet omhandler børnenes deltagelse i dagens måltider, medinddragelse i på- og afklædning i garderoben, på badeværelse samt toiletbesøg, oprydning og overgange før og efter måltider og leg, modtagelses- og afskedsrutiner.

Aktivitetspædagogik

Planlagte/vokseninitierede aktiviteter med afsæt i de 6 læreplanstemaerne i vores pædagogiske læreplan. Aktiviteterne gennemføres eksempelvis under samling på stuen, i mindre børnegrupper samt i aldersopdelte grupper – og styrker såvel det enkelte barns kompetenceudvikling som børnefællesskabet.

Legepædagogik

Legen er grundlæggende for barnets udvikling, hvorfor vi kontinuerligt har fokus på indretning af vores læringsmiljøer – såvel inde som ude. Disse læringsmiljøer skal understøtte og inspirere børnene i deres leg, skabe rum for såvel fordybelse som udfoldelse samt og blandt andet styrke børnenes legerelationer og legekompetencer.

Udtalelser

Forældre og ansatte fortæller

Forståelse, smil og latter

 

Jeg er rigtig glad for at være en del af Prinsesseparkens vuggestuehold. Jeg følte mig hurtigt tilpas og fik plads til egne ideer og refleksioner. Vuggestuen er et dejligt område med skønne børn og forældre. Vi har et godt bånd kolleger imellem med gensidig forståelse, smil og latter.

– Camilla, pædagog i vuggestuen

Omsorgsfuldt personale


Børnene i Prinsesseparken bliver hver dag mødt af et personale, der er kompetent, imødekommende og ikke mindst omsorgsfuldt. Det er fantastisk at opleve, at det enkelte barn bliver mødt, hvor de er den enkelte dag, om det er til en high five og fejring af en succesoplevelse eller måske til et ekstra kram, fordi dagen går lidt skævt. Jeg vil til enhver tid anbefale Prinsesseparkens integrerede institution.

– Tina, forælder, medlem af bestyrelsen

Stor arbejdsglæde

At være pædagog i Prinsesseparken giver mig stor arbejdsglæde, fordi vi har et godt forældresamarbejde, en engageret forældrebestyrelse, en tydelig leder og en høj andel af pædagoguddannede ansatte, der bidrager med høj faglighed i børnehøjde, så vi sammen kan sikre de bedste betingelser for børnenes trivsel, læring og udvikling. Der er god mulighed for medindflydelse på både pædagogik og hverdag, så jeg som ansat føler mig betydningsfuld i at udføre vores kerneopgave – nemlig børn, der gror.”

– Natasja, pædagog i børnehaven

Altid tid til en snak

Prinsesseparken er en selvejende institution. Det betyder, at vi forældre har virkelig stor medindflydelse, hvilket selvfølgelig er rart, da vores børn jo bruger en stor del af deres liv her. Samtidig er der et rigtigt godt forhold mellem medarbejderne og os forældre, og der er altid tid til en snak om, hvordan det går med ens barn.

Jesper, forælder, formand for bestyrelsen

Mød vores Personale

Uddannelse er vejen frem

Vi vægter faglighed og professionalisme højt. Det afspejler sig i vores personalegruppe, som består af 13 uddannede pædagoger, en pædagogisk assistent, tre pædagogmedhjælpere og en studerende ud over vores pedel, køkkenleder samt leder.

Vi går op i at skabe et udviklende miljø for de vidunderlige børn i institutionen, og derfor prioriterer vi naturligvis også videreuddannelse og adgang til kurser for personalegruppen højt. De seneste år har vores personalegruppe deltaget i studieture til udlandet, førstehjælpskurser, antimobbekurser og meget mere. 

Ledige stillinger

Er du vores nye kollega?

Uopfordret ansøgning

Har vi ikke nogle relevante stillinger ledige? Så kan du roligt sende en uopfordret ansøgning. Vi modtager altid gerne uopfordrede ansøgninger og henvendelser.

Ansøgninger sendes til tbr@greve.dk – leder, Tina Bredo

Har du spørgsmål, eller ønsker du at besøge os?

Så kontakt Prinsesseparkens leder Tina Bredo for information og nærmere aftale.

Tlf:     46 15 21 40
Mail:  prinsesseparken@greve.dk

Prinsesseparken

Anne Marie Alle 2-6
2690 Karlslunde

}

Åbningstider

Mandag: 6.30–17.00

Tirsdag: 6.30–17.00

Onsdag: 6.30–17.00

Torsdag: 6.30–17.00

Fredag: 6.30–16.30

© 2024 Daginstitutionen Prinsesseparken